Viata lui Isus

Ellen G. White- Viața lui Isus,  putem înțelege lucruri folositoare pentru care autorul a studiat îndelung și în profunzime, subiectul cărții iar informația ne este structurată într-o manieră inteligibilă demnă de o recitire și păstrare în biblioteca proprie.

Pioniera creștină Ellen Gould White dorște să ne lumineze calea, viața și sufletul prin minunata carte  despre viața lui Isus. Aici putem citi despre etapele parcurse de către mântuitorul nostru, nașterea, copilăria, activitatea Sa de educare și vindecare, minunile și ilustrațiile Sale educative, cât și despre suferințele îndurate, urmate de moartea Sa, învierea, ca apoi să se înalțe la cer. În comparație cu alte biografii, autoarea dorește să arate că în cartea “Viața lui Isus” nu este vorba doar de o istorie, ci de faptul ca Isus s-a jertfit pentru noi.

Mântuitorul a trăit, a murit și a înviat pentru noi. Fiecare om se naște liber și are ocazia și posibilitatea să-și aleagă un drum și o credință pe măsura fiecăruia. Întotdeauna decizia ne aparține.

Cartea Viața lui Isus, ne arată iubirea nemărginită a Creatorului Universului față de copiii lui care au căzut în păcat. Iubirea lui a fost atât de mare încât l-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca acele persoane care cred în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *